Proboszcz - Cerkiew Wasilkow

Idź do spisu treści

Menu główne

Proboszcz

Duchowni

Proboszcz
ks. prot. Anatol Hajduczenia      Ksiądz Anatol Hajduczenia urodził się 18 sierpnia 1958 roku w Białymstoku. Jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 1 lutego 1981 roku wstąpił w związek małżeński z Aleftyną Wasiluk. Święceń diakońskich udzielił mu biskup bielski Szymon 15 marca 1981 roku, a 12 kwietnia – święceń kapłańskich. 26 czerwca 1981 roku został mianowany proboszczem parafii prawosławnych w: Polanach i Zyndranowej. Od 12 grudnia 1981 roku pełnił funkcję proboszcza parafii w Hrubieszowie. W 1989 roku przeszedł w skład kleru diecezji białostocko-gdańskiej i 15 października został delegowany jako wikariusz do parafii: Mądrości Bożej (Hagia Sophia) i parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. 1 sierpnia 1995 roku został wikariuszem samodzielnej parafii Mądrości Bożej w Białymstoku. Od 13 lipca 2004 roku jest proboszczem parafii śww. app. Piotra i Pawła w Wasilkowie. 12 lipca 2011 roku uroczyście obchodził jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich.

Za posługę duszpasterską ks. Anatol Hajduczenia był nagradzany:
w 1983 r. - nabiedrennikom,
w 1984 r. - skufią,
w 1985 r. - kamiławką,
w 1987 r. - złotym krzyżem,
w 1989 r. - protojerejstwem,
w 1995 r. - palicą,
w 1998 r. - Orderem św. równej apostołom Marii Magdaleny III-ego stopnia,
w 1999 r. - krzyżem z ozdobami,
w 2011 r. - Orderem św. równej apostołom Marii Magdaleny II-ego stopnia,
w 2014 r. - mitrą.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego