Aktualności - Cerkiew Wasilkow

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności

Niedziela trzecia Świętego Postu

Świętujemy adorację
czcigodnego i życiodajnego krzyża

Troparion, ton 4:


Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, obdarzaj prawowiernych zwycięstwem nad przeciwnikami i przez Krzyż Twój ochraniaj społeczność Twoją.

 


Krzyżowi Twemu kłaniamy się, Władco, i święte Twoje zmartwychwstanie sławimy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego