Cerkiew Wasilkow

Idź do spisu treści

Menu główne


MODLITWA PRZED WASILKOWSKĄ IKONĄ MATKI BOŻEJ


 O, Najświętsza Władczyni, Bogurodzico, Błogosławiona Matko Chrystusa Boga naszego, wszystkich strapionych Radości, chorych Nawiedzenie, bezsilnych Obrończyni i Orędowniczko, wdów i sierot Opiekunko, matek troskliwych pełna nadziei Pocieszycielko, słabych dzieci Ostojo i wszystkich niemających pomocy zawsze gotowa Pomocniczko. O, z wszech miar miłosierna! Tobie została dana łaska Najwyższego, by wspomagać i wybawiać od smutków i cierpień. Ty przecież sama zniosłaś straszne smutki i cierpienia, spoglądając na dobrowolną mękę umiłowanego Syna Twego. Kiedy to ukrzyżowanie Jego widziałaś, Twoje serce przeszedł miecz, tak jak prorokował Symeon. Przeto, Matko miłująca ludzi, zważ na głosy błagań naszych, pociesz nas pogrążonych w smutku, jako wierna Orędowniczka radości. Stojąc u Tronu Najświętszej Trójcy, po prawicy Syna Twego, Chrystusa Boga naszego, możesz - jeśli zechcesz - wyprosić wszystko, co dla nas pożyteczne. Zatem z wiarą od serca i miłością z duszy przypadamy do Ciebie, jako Królowej i Władczyni, i ośmielamy się wołać do Ciebie, słowa psalmu: "Usłysz, Córko i ujrzyj, i nakłoń ucho Twoje", tak jak usłyszałaś cierpiącego ślepca Bazylego, pozostawionego przez wszystkich, i darowałaś mu widzenie, tocząc źródło Świętej Wody. Usłysz naszą modlitwę i wybaw nas od otaczających nas smutków i utrapień, chorób cielesnych i duchowych, od wszelkich napaści wrogów i od oszczerstw ludzi. Bądź dla nas nierozłączną Pomocniczką we wszystkich dniach naszego życie, abyśmy przebywając pod Twoją Macierzyńską opieką, zawsze byli chronieni Twą pomocą oraz modlitwą do Twego Syna i Boga, Zbawiciela naszego. Jemu to przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, z niemającym początku Jego Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Молитвы перед Васильковской иконой Божией Матери


Пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покров и заступление, вдов и сирот покровительнице, матерей печальных всенадежная Утешительница, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помощнице. Тебе, о Всемилостивая, Дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорбей и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание возлюбленнаго Сына Твоего и Того на Кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предроченное "сердце Твое пройде". Темже убо Мати человеколюбивая, возьми гласу моления нашего, утеши нас в скорбех сущих, яко верная радости Ходатаица. Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа, Бога нашего, можешь, аще возхощешы, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: "Слыши Дщи и вижд, и приклони ухо Твое" яко услышала еси страждущаго слепца Василия, оставленного всеми и даровала ему прозрение,  открывая источник Святой Воды, услышы и наше моление и избави от обстоящих бед и скорбей, болезни телесной и душевной, от всякого навета вражия, от клеветы человеческия. Буди нам Помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко под Твоим Матерним покровом всегда пребудем сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу, Спасителю нашему. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.


Nabożeństwa

Niedziela:
9:30 Boska Liturgia
Panichidy odprawiane są o godz. 9:00
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Boskiej Liturgii odprawiany jest molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

Środa:
17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej.
W drugą środę miesiąca - Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła.
W trzecią środę miesiąca - Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim.
W każdą ostatnią środę miesiąca - Akatyst za zmarłych.

Sobota:
17:00 Całonocne Czuwanie

Święta z grona Dwunastu Wielkich Świąt:
W przeddzień święta:
17.00 Całonocne Czuwanie
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia

Święta z grona Dużych Świąt:
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia


Marzec


 

2 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

3 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia oraz molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej. Niedziela o Synu Marnotrawnym. Świętych: Archipa, Filomena, Maksyma, Teodora, Hezychiusza, Dosydeusza, Eugeniusza, Makarego, Rabulasa.

 
 
 


6 (środa)
17:00
Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

9 (sobota) 9:00
Boska Liturgia. Sobota Rodzicielska (mięsopustna). Modlitwa za zmarłych
    17:00
Całonocne Czuwanie

10 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Niedziela o Sądzie Ostatecznym. Mięsopustna. Świętych: Porfiriusza, Sebastiana, Mirosława, Jarosława, Radosława, Sławomira.


 
 
 


13 (środa) 17:00
Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła

16 (sobota) 9:00 Boska Liturgia.
    17:00
Całonocne Czuwanie

17 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia oraz ryt przebaczenia win. Niedziela Przebaczenia Win. Niedziela Seropustna. Wspomnienie wypędzenia Adama z Raju. Świętych: Gerazyma, Pawła, Julianny, Jakuba, Bazylego, Daniela, Grzegorza, Wacława (Wiaczesława).

 
 
 


Początek Wielkiego Postu


 


18 (poniedziałek) 17:00 Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety

19 (wtorek) 17:00
Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety

20 (środa) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
    17:00
Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety

21 (czwartek) 17:00
Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety

22 (piątek) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
    17:00
Krestnaja Pieśń

23 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

24 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia oraz I Pasja. I Niedziela Wielkiego Postu. Triumf Prawosławia. Świętych: Sofroniusza, Eufemiusza, Pioniusza.

 
 
 


27 (środa)
8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
    17:00
Akatyst w intencji zmarłych

29 (piątek) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
    17:00
Krestnaja Pieśń

30 (sobota) 9:00
Boska Liturgia oraz panichida. Modlitwa za zmarłych
    17:00
Całonocne Czuwanie

31 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia oraz II Pasja. II Niedziela Wielkiego Postu. Św. Grzegorza Palamasa

 
 
 


Kwiecień


 


3 (środa)
17:00
Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

5 (piątek) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
    17:00
Krestnaja Pieśń

6 (sobota) 9:00 Boska Liturgia
    17:00
Całonocne Czuwanie

7 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia oraz molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej. III Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Św. Krzyża.  Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy.

 
 


10 (środa) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
    17:00
Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła

12 (piątek) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
    17:00
Krestnaja Pieśń

13 (sobota) 9:00 Boska Liturgia oraz panichida. Modlitwa za zmarłych
    17:00
Całonocne Czuwanie

14 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia oraz III Pasja. IV Niedziela Wielkiego Postu. Św. Jana Klimaka

 
 
 


17 (środa) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
    17:00
Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety

19 (piątek) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
    17:00
Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

20 (sobota) 9:00 Boska Liturgia.
    17:00
Całonocne Czuwanie

21 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia oraz IV Pasja.  V Niedziela Wielkiego Postu. Św. Marii Egipcjanki

 
 
 


24 (środa) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
    17:00
Akatyst w intencji zmarłych

26 (piątek) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
    17:00
Krestnaja Pieśń

27 (sobota) 9:00
Boska Liturgia. Sobota Łazarza. Wskrzeszenie św. Łazarza
    17:00
Całonocne Czuwanie

28 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia. Niedziela Palmowa. Wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Świętych: Arystarcha, Puda, Trofima, Wasilissy, Anastazji, Suchija, Andrzeja, Anastazego, Talale, Teodoryta, Iwchiriona, Jordana, Kondrata, Łukjana, Mimnenosa, Nerangiosa, Polieukta, Jakuba, Foki, Domencjana, Wiktora, Zosimy, Sawy.

 
 
 


WIELKI TYDZIEŃ


 


29 (Wielki Poniedziałek)
8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

30 (Wielki Wtorek) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

 


Maj


 


1 (Wielka Środa)
8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

2 (Wielki Czwartek) 8:00
Boska Liturgia Św. Bazylego Wielkiego
    16:00
Jutrznia z czytaniem 12 fragmentów ewangelicznych

3 (Wielki Piątek) 16:00
Wieczernia z wyniesieniem płaszczanicy oraz jutrznia z rytem pogrzebu

4 (Wielka Sobota) 6:00 Boska Liturgia.

 

POŚWIĘCENIE POKARMÓW:

15:00 Dąbrówki i Sochonie

15:30 Studzianki i Wólka Przedmieście

16:00
17:00 Wasilków


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego