Cerkiew Wasilkow

Idź do spisu treści

Menu główne


MODLITWA PRZED WASILKOWSKĄ IKONĄ MATKI BOŻEJ


 O, Najświętsza Władczyni, Bogurodzico, Błogosławiona Matko Chrystusa Boga naszego, wszystkich strapionych Radości, chorych Nawiedzenie, bezsilnych Obrończyni i Orędowniczko, wdów i sierot Opiekunko, matek troskliwych pełna nadziei Pocieszycielko, słabych dzieci Ostojo i wszystkich niemających pomocy zawsze gotowa Pomocniczko. O, z wszech miar miłosierna! Tobie została dana łaska Najwyższego, by wspomagać i wybawiać od smutków i cierpień. Ty przecież sama zniosłaś straszne smutki i cierpienia, spoglądając na dobrowolną mękę umiłowanego Syna Twego. Kiedy to ukrzyżowanie Jego widziałaś, Twoje serce przeszedł miecz, tak jak prorokował Symeon. Przeto, Matko miłująca ludzi, zważ na głosy błagań naszych, pociesz nas pogrążonych w smutku, jako wierna Orędowniczka radości. Stojąc u Tronu Najświętszej Trójcy, po prawicy Syna Twego, Chrystusa Boga naszego, możesz - jeśli zechcesz - wyprosić wszystko, co dla nas pożyteczne. Zatem z wiarą od serca i miłością z duszy przypadamy do Ciebie, jako Królowej i Władczyni, i ośmielamy się wołać do Ciebie, słowa psalmu: "Usłysz, Córko i ujrzyj, i nakłoń ucho Twoje", tak jak usłyszałaś cierpiącego ślepca Bazylego, pozostawionego przez wszystkich, i darowałaś mu widzenie, tocząc źródło Świętej Wody. Usłysz naszą modlitwę i wybaw nas od otaczających nas smutków i utrapień, chorób cielesnych i duchowych, od wszelkich napaści wrogów i od oszczerstw ludzi. Bądź dla nas nierozłączną Pomocniczką we wszystkich dniach naszego życie, abyśmy przebywając pod Twoją Macierzyńską opieką, zawsze byli chronieni Twą pomocą oraz modlitwą do Twego Syna i Boga, Zbawiciela naszego. Jemu to przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, z niemającym początku Jego Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Молитвы перед Васильковской иконой Божией Матери


Пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покров и заступление, вдов и сирот покровительнице, матерей печальных всенадежная Утешительница, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помощнице. Тебе, о Всемилостивая, Дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорбей и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание возлюбленнаго Сына Твоего и Того на Кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предроченное "сердце Твое пройде". Темже убо Мати человеколюбивая, возьми гласу моления нашего, утеши нас в скорбех сущих, яко верная радости Ходатаица. Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа, Бога нашего, можешь, аще возхощешы, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: "Слыши Дщи и вижд, и приклони ухо Твое" яко услышала еси страждущаго слепца Василия, оставленного всеми и даровала ему прозрение,  открывая источник Святой Воды, услышы и наше моление и избави от обстоящих бед и скорбей, болезни телесной и душевной, от всякого навета вражия, от клеветы человеческия. Буди нам Помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко под Твоим Матерним покровом всегда пребудем сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу, Спасителю нашему. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Harmonogram kolędy:


21 (piętek) 8:00
Boska Liturgia - Studzianki
    17:00
Molebień

22 (sobota) 9:00
Boska Liturgia - Dąbrówki, Sochonie, Wólka Przedmieście, Długołęka, Katrynka, Kąty, Rybniki, Woroszyły
    17:00
Molebień

23  (niedziela) 9:30 Boska Liturgia. - Wasilków. Molebień  odbędzie się bezpośrednio po Liturgii  Istnieje możliwość indywidualnego poświęcenia domów po wcześniejszym zgłoszeniu.
Telefon:    - parafia: 85 718 55 71
               - ks. Anatol (proboszcz): 608 346 596
               - ks. Paweł (wikariusz): 604 902 755

Nabożeństwa

Niedziela:
9:30 Boska Liturgia
Panichidy odprawiane są o godz. 9:00
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Boskiej Liturgii odprawiany jest molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

Środa:
17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej.
W drugą środę miesiąca - Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła.
W trzecią środę miesiąca - Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim.
W każdą ostatnią środę miesiąca - Akatyst za zmarłych.

Sobota:
17:00 Całonocne Czuwanie

Święta z grona Dwunastu Wielkich Świąt:
W przeddzień święta:
17.00 Całonocne Czuwanie
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia

Święta z grona Dużych Świąt:
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia


UWAGA


Przypominamy, że został wprowadzony nakaz noszenia maseczek.
Będąc w cerkwi należy mieć zakryte usta i nos.MODLITWA OD EPIDEMII
w języku cerkiewnosłowiańskim i polskim


Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)

Молитва предначинательная:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое:

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном).


 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице:

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды).

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.


Молитва Господня:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.


Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)


Псалом 26

Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя, оскорбляюшии мя и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его. Яко скры мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесе главу мою, на враги моя: обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое, Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от раба Твоего: помощник мой буди, не отрини мене, и не остави мене, Боже Спасителю мой. Яко   отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предаждь мене в душы стужающих ми, яко восташа на мя свидетеле неправеднии и солга неправда себе. Верую видети благая Господня на земли живых. Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.

Молитва во время эпидемии


Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас, грешных и недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати пагубное наказание, удали страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии прибегающие с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, мольбам нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только) принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и   во веки веков. Аминь.  MODLITWA OD EPIDEMII w języku polskim

W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen.

Bo
że, bądź miłościw mnie grzesznemu (trzy razy).

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, dla modlitw Przeczystej Twojej Matki i wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Amen.


Chwała Tobie, Bo
że nasz, chwała Tobie.

Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas z wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze.


Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (trzy razy).


Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, oczyść grzechy nasze, Władco, przebacz nieprawości nasze, Święty, nawiedź nas, i ulecz niemoce nasze, dla imienia Twego.


Panie, zmiłuj si
ę (trzy razy).

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Ojcze nasz, któryś jest w niebiosiach, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Panie, zmiłuj się (dwanaście razy).

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Przyjd
źcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu.


Przyjd
źcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i Boga.

Przyjd
źcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i Boga naszego.

Psalm 26


Pan moim oświeceniem i moim Zbawcą, kogóż mam się lękać? Pan obrońcą mego życia, kogóż się przestraszę? Gdy zbliżyli się do mnie złoczyńcy, by pożreć moje ciało, moi prześladowcy i wrogowie sami osłabli i upadli. Choćby stanął przeciwko mnie obóz, nie ulęknie się moje serce, choćby wybuchła przeciw mnie wojna, ja w Nim mam nadzieję. O jedno prosiłem Pana, tego będę szukał: abym przebywał w domu Pana po wszystkie dni mego życia, abym wpatrywał się we wspaniałość Pańską i nawiedzał Jego święty przybytek. Albowiem schronił mnie w swoim przybytku w dniu mojej niedoli, w tajemnym miejscu swego przybytku mnie ukrył, wywyższył mnie na skale. A teraz podniósł moją głowę przeciwko moim wrogom. Obszedłem ołtarz i złożyłem w Jego przybytku ofiarę chwały i radości, śpiewam i zaśpiewam Panu. Usłysz, Panie, mój głos, którym wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Do Ciebie mówi moje serce: „Szukałem Pana i odnajdzie ciebie moje oblicze", Twego oblicza będę szukał, Panie. Nie odwracaj Twego oblicza ode mnie i nie uchylaj się w gniewie od Twego sługi. Bądź moją pomocą, nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco. Bo mój ojciec i moja matka mnie opuścili, Pan zaś przyjął mnie. Panie, naucz mnie drogi Twego Prawa i skieruj mnie na ścieżką prawą ze względu na moich wrogów. Nie wydawaj mnie na pastwę mych ciemiężycieli, bo powstali przeciwko mnie nieprawi świadkowie i nieprawość kłam sobie zadała. Wierzę, że ujrzę dobra Pańskie w krainie żyjących. Wyczekuj Pana i postępuj mężnie, niech się umocni twoje serce i wyczekuj Pana.


Modlitwa


Panie Boże nasz, wejrzyj z Twojej świętej wysokości na modlitwę nas grzesznych i niegodnych Twoich sług, którzy swoimi nieprawościami zagniewali Twoją łaskawość i rozdrażnili Twoje miłosierdzie, nie wchodź w sąd z Twoimi sługami, ale odwróć Twój straszny gniew, słusznie na nas skierowany, utul zgubne odrzucenie, odłóż Twój groźny miecz, niewidzialnie przed czasem nas siekący i oszczędź Twoje ubogie, i biedne sługi, i nie zamknij w śmierci naszych dusz, gdyż w pokucie ze skruszonym sercem i ze łzami przypadamy do Ciebie, naszego miłosiernego, łaskawego i dobrotliwego Boga. Albowiem Ty litujesz się i zbawiasz nas, Boże nasz, i chwałę oddajemy Tobie, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego