Cerkiew Wasilkow

Idź do spisu treści

Menu główne


MODLITWA PRZED WASILKOWSKĄ IKONĄ MATKI BOŻEJ


 O, Najświętsza Władczyni, Bogurodzico, Błogosławiona Matko Chrystusa Boga naszego, wszystkich strapionych Radości, chorych Nawiedzenie, bezsilnych Obrończyni i Orędowniczko, wdów i sierot Opiekunko, matek troskliwych pełna nadziei Pocieszycielko, słabych dzieci Ostojo i wszystkich niemających pomocy zawsze gotowa Pomocniczko. O, z wszech miar miłosierna! Tobie została dana łaska Najwyższego, by wspomagać i wybawiać od smutków i cierpień. Ty przecież sama zniosłaś straszne smutki i cierpienia, spoglądając na dobrowolną mękę umiłowanego Syna Twego. Kiedy to ukrzyżowanie Jego widziałaś, Twoje serce przeszedł miecz, tak jak prorokował Symeon. Przeto, Matko miłująca ludzi, zważ na głosy błagań naszych, pociesz nas pogrążonych w smutku, jako wierna Orędowniczka radości. Stojąc u Tronu Najświętszej Trójcy, po prawicy Syna Twego, Chrystusa Boga naszego, możesz - jeśli zechcesz - wyprosić wszystko, co dla nas pożyteczne. Zatem z wiarą od serca i miłością z duszy przypadamy do Ciebie, jako Królowej i Władczyni, i ośmielamy się wołać do Ciebie, słowa psalmu: "Usłysz, Córko i ujrzyj, i nakłoń ucho Twoje", tak jak usłyszałaś cierpiącego ślepca Bazylego, pozostawionego przez wszystkich, i darowałaś mu widzenie, tocząc źródło Świętej Wody. Usłysz naszą modlitwę i wybaw nas od otaczających nas smutków i utrapień, chorób cielesnych i duchowych, od wszelkich napaści wrogów i od oszczerstw ludzi. Bądź dla nas nierozłączną Pomocniczką we wszystkich dniach naszego życie, abyśmy przebywając pod Twoją Macierzyńską opieką, zawsze byli chronieni Twą pomocą oraz modlitwą do Twego Syna i Boga, Zbawiciela naszego. Jemu to przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, z niemającym początku Jego Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Молитвы перед Васильковской иконой Божией Матери


Пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покров и заступление, вдов и сирот покровительнице, матерей печальных всенадежная Утешительница, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помощнице. Тебе, о Всемилостивая, Дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорбей и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание возлюбленнаго Сына Твоего и Того на Кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предроченное "сердце Твое пройде". Темже убо Мати человеколюбивая, возьми гласу моления нашего, утеши нас в скорбех сущих, яко верная радости Ходатаица. Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа, Бога нашего, можешь, аще возхощешы, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: "Слыши Дщи и вижд, и приклони ухо Твое" яко услышала еси страждущаго слепца Василия, оставленного всеми и даровала ему прозрение,  открывая источник Святой Воды, услышы и наше моление и избави от обстоящих бед и скорбей, болезни телесной и душевной, от всякого навета вражия, от клеветы человеческия. Буди нам Помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко под Твоим Матерним покровом всегда пребудем сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу, Спасителю нашему. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.


Wrzesień


Nabożeństwa

Niedziela:
9:30 Boska Liturgia
Panichidy odprawiane są o godz. 9:00
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Boskiej Liturgii odprawiany jest molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

Środa:
17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej.
W drugą środę miesiąca - Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła.
W trzecią środę miesiąca - Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim.
W każdą ostatnią środę miesiąca - Akatyst za zmarłych.

Sobota:
17:00 Całonocne Czuwanie

Święta z grona Dwunastu Wielkich Świąt:
W przeddzień święta:
17.00 Całonocne Czuwanie
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia

Święta z grona Dużych Świąt:
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia

30 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

 

Październik


 

3 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia oraz molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej. Świętych: Eumeniusza, Ariady, Zofii, Ireny, Kastora, Hilariona

 
 
 

4 (środa) 17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

7 (sobota)
17:00
Całonocne Czuwanie

8 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych: Pafnucjusza, Eufrozyny, Sergiusza, Germana

 
 
 

11 (środa) 17:00 Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła

14 (sobora) 9:00
Boska Liturgia. Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy
    
17:00 Całonocne Czuwanie

 
 
 

15 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia. Świętych: Cypriana, Justyny, Teoktysta, Anny, Kasjana, Dawida, Konstantyna, Teodora

 
 
 

18 (środa) 17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim

19 (czwartek) Świętego Apostoła Tomasza
    
9:00 Boska Liturgia oraz panichida odbędą się w kaplicy na parafialnym cmentarzu.
    17:00 Akatyst do św. ap. Tomasza

 
 
 

21 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

22 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego. Świętych: Andronika, Atanazji, Abrahama, Lota, Ewwencjusza, Maksyma, Poplii, Piotra

 
 
 

25 (środa) 17:00 Akatyst w intencji zmarłych

28 (sobota) 17:00
Całonocne Czuwanie

29 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętego Longina

 
 
 

31 (wtorek) 11:00 Poświęcenie grobów na parafialnym cmentarzu

 

Listopad


 

1 (środa) 8:30 Poświęcenie grobów
     9:30
Boska Liturgia oraz panichida odbędą się w kaplicy na parafialnym cmentarzu

4 (sobota) 9:00
Boska Liturgia oraz panichida. Sobota św. Dymitra. Wspomnienie zmarłych
     17:00
Całonocne Czuwanie

5 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia oraz molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej. Świętych: Jakuba, Ignacego, Elizeusza

 
 
 

8 (środa) 17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

11 (sobota) 17:00
Całonocne Czuwanie

12 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych: Zenobiusza, Zenobii, Tarcjusza, Marka, Justa, Artema, Anastazji, Marcjana

 
 
 

15 (środa) 17:00 Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła

18 (sobota) 17:00
Całonocne Czuwanie

19 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia. Świętych: Pawła, Tekstui, Aleksandry, Klaudii, Eufrozyny, Anastazji, Matrony, Łukasza, Barlaama,Germana

 
 
 

21 (wtorek) 9:00 Boska Liturgia. Sobór Arcystratega Michała i Wszystkich św. Mocy Niebios. Archaniołów: Gabriela, Rafaela, Uriela, Selafiila, Jehudiela, Baradiela, Jeremiela

 
 
 

22 (środa) 17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim

25 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

26 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych: Jana, Antonina, Nicefora, Germana, Manefy

 
 
 

28 (wtorek) Początek postu przed świętem Narodzenia Chrystusa

 

29 (środa) 17:00 Akatyst w intencji zmarłych

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego