Cerkiew Wasilkow

Idź do spisu treści

Menu główne


MODLITWA PRZED WASILKOWSKĄ IKONĄ MATKI BOŻEJ


 O, Najświętsza Władczyni, Bogurodzico, Błogosławiona Matko Chrystusa Boga naszego, wszystkich strapionych Radości, chorych Nawiedzenie, bezsilnych Obrończyni i Orędowniczko, wdów i sierot Opiekunko, matek troskliwych pełna nadziei Pocieszycielko, słabych dzieci Ostojo i wszystkich niemających pomocy zawsze gotowa Pomocniczko. O, z wszech miar miłosierna! Tobie została dana łaska Najwyższego, by wspomagać i wybawiać od smutków i cierpień. Ty przecież sama zniosłaś straszne smutki i cierpienia, spoglądając na dobrowolną mękę umiłowanego Syna Twego. Kiedy to ukrzyżowanie Jego widziałaś, Twoje serce przeszedł miecz, tak jak prorokował Symeon. Przeto, Matko miłująca ludzi, zważ na głosy błagań naszych, pociesz nas pogrążonych w smutku, jako wierna Orędowniczka radości. Stojąc u Tronu Najświętszej Trójcy, po prawicy Syna Twego, Chrystusa Boga naszego, możesz - jeśli zechcesz - wyprosić wszystko, co dla nas pożyteczne. Zatem z wiarą od serca i miłością z duszy przypadamy do Ciebie, jako Królowej i Władczyni, i ośmielamy się wołać do Ciebie, słowa psalmu: "Usłysz, Córko i ujrzyj, i nakłoń ucho Twoje", tak jak usłyszałaś cierpiącego ślepca Bazylego, pozostawionego przez wszystkich, i darowałaś mu widzenie, tocząc źródło Świętej Wody. Usłysz naszą modlitwę i wybaw nas od otaczających nas smutków i utrapień, chorób cielesnych i duchowych, od wszelkich napaści wrogów i od oszczerstw ludzi. Bądź dla nas nierozłączną Pomocniczką we wszystkich dniach naszego życie, abyśmy przebywając pod Twoją Macierzyńską opieką, zawsze byli chronieni Twą pomocą oraz modlitwą do Twego Syna i Boga, Zbawiciela naszego. Jemu to przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, z niemającym początku Jego Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Молитвы перед Васильковской иконой Божией Матери


Пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покров и заступление, вдов и сирот покровительнице, матерей печальных всенадежная Утешительница, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помощнице. Тебе, о Всемилостивая, Дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорбей и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание возлюбленнаго Сына Твоего и Того на Кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предроченное "сердце Твое пройде". Темже убо Мати человеколюбивая, возьми гласу моления нашего, утеши нас в скорбех сущих, яко верная радости Ходатаица. Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа, Бога нашего, можешь, аще возхощешы, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: "Слыши Дщи и вижд, и приклони ухо Твое" яко услышала еси страждущаго слепца Василия, оставленного всеми и даровала ему прозрение,  открывая источник Святой Воды, услышы и наше моление и избави от обстоящих бед и скорбей, болезни телесной и душевной, от всякого навета вражия, от клеветы человеческия. Буди нам Помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко под Твоим Матерним покровом всегда пребудем сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу, Спасителю нашему. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.


Nabożeństwa

Niedziela:
9:
00 Boska Liturgia
Panichidy odprawiane są o godz.
8:30
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Boskiej Liturgii odprawiany jest molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

Środa:
17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej.
W drugą środę miesiąca - Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła.
W trzecią środę miesiąca - Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim.
W każdą ostatnią środę miesiąca - Akatyst za zmarłych.

Sobota:
17:00 Całonocne Czuwanie

Święta z grona Dwunastu Wielkich Świąt:
W przeddzień święta:
17.00 Całonocne Czuwanie
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia

Święta z grona Dużych Świąt:
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia


Lipiec


 


17 (środa)
17:00
Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim

20 (sobota) 17:00
Całonocne Czuwanie

21 (niedziela) 9:00
Boska Liturgia. Św. Prokopiusza

 
 
 


24 (środa) 17:00
Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

27 (sobota) 17:00
Całonocne Czuwanie

28 (niedziela) 9:00
Boska Liturgia. Św.św. Ojców Sześciu Soborów Powszechnych. Świętych: Kiryka, Julity, Włodzimierza, Awudima

 
 
 


31 (środa) 17:00
Akatyst w intencji zmarłych

 


Sierpień


 


3 (sobota) 17:00
Całonocne Czuwanie

4 (niedziela) 9:00 Boska Liturgia oraz molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej. Świętych: Marii Magdaleny, Korneliusza

 
 
 


7 (środa) 17:00
Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

10 (sobota)
17:00
Całonocne Czuwanie

11 (niedziela) 9:00
Boska Liturgia. Świętych: Kalinika, Teodoty, Michała, Serafiny, Eustachiusza

 
 
 


14 (środa) Świętych męczenników siedmiu braci Machabejskich: Antonina, Awima, Guriasza, Eleazara, Euzebona, Alima, Markela, matki ich Salomei i nauczyciela ich Eleazara
     
17:00 Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła


 


Początek postu przed świętem
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny


 


17 (sobota)
17:00
Całonocne Czuwanie

18 (niedziela) 9:00
Boska Liturgia. Świętych: Eusygniusza, Anterusa, Fabiana, Nonny, Poncjusza

 
 
 


19 (poniedziałek) 9:00
Boska Liturgia. Święto Przemienienia Pańskiego

 
 
 


21 (środa) 17:00
Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim

24 (sobota)
17:00
Całonocne Czuwanie

25 (niedziela) 9:00
Boska Liturgia. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej. Świętych: Focjusza, Aniceta, Aleksandra, Pamfiliusza, Kapitona

 
 
 


27 (wtorek) 17:00
Całonocne Czuwanie

28 (środa) 9:00
Boska Liturgia. Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
    17:00 Akatyst w intencji zmarłych

 
 
 


31 (sobota) 17:00
Całonocne Czuwanie

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego