Cerkiew Wasilkow

Idź do spisu treści

Menu główne


MODLITWA PRZED WASILKOWSKĄ IKONĄ MATKI BOŻEJ


 O, Najświętsza Władczyni, Bogurodzico, Błogosławiona Matko Chrystusa Boga naszego, wszystkich strapionych Radości, chorych Nawiedzenie, bezsilnych Obrończyni i Orędowniczko, wdów i sierot Opiekunko, matek troskliwych pełna nadziei Pocieszycielko, słabych dzieci Ostojo i wszystkich niemających pomocy zawsze gotowa Pomocniczko. O, z wszech miar miłosierna! Tobie została dana łaska Najwyższego, by wspomagać i wybawiać od smutków i cierpień. Ty przecież sama zniosłaś straszne smutki i cierpienia, spoglądając na dobrowolną mękę umiłowanego Syna Twego. Kiedy to ukrzyżowanie Jego widziałaś, Twoje serce przeszedł miecz, tak jak prorokował Symeon. Przeto, Matko miłująca ludzi, zważ na głosy błagań naszych, pociesz nas pogrążonych w smutku, jako wierna Orędowniczka radości. Stojąc u Tronu Najświętszej Trójcy, po prawicy Syna Twego, Chrystusa Boga naszego, możesz - jeśli zechcesz - wyprosić wszystko, co dla nas pożyteczne. Zatem z wiarą od serca i miłością z duszy przypadamy do Ciebie, jako Królowej i Władczyni, i ośmielamy się wołać do Ciebie, słowa psalmu: "Usłysz, Córko i ujrzyj, i nakłoń ucho Twoje", tak jak usłyszałaś cierpiącego ślepca Bazylego, pozostawionego przez wszystkich, i darowałaś mu widzenie, tocząc źródło Świętej Wody. Usłysz naszą modlitwę i wybaw nas od otaczających nas smutków i utrapień, chorób cielesnych i duchowych, od wszelkich napaści wrogów i od oszczerstw ludzi. Bądź dla nas nierozłączną Pomocniczką we wszystkich dniach naszego życie, abyśmy przebywając pod Twoją Macierzyńską opieką, zawsze byli chronieni Twą pomocą oraz modlitwą do Twego Syna i Boga, Zbawiciela naszego. Jemu to przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, z niemającym początku Jego Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Молитвы перед Васильковской иконой Божией Матери


Пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покров и заступление, вдов и сирот покровительнице, матерей печальных всенадежная Утешительница, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помощнице. Тебе, о Всемилостивая, Дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорбей и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание возлюбленнаго Сына Твоего и Того на Кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предроченное "сердце Твое пройде". Темже убо Мати человеколюбивая, возьми гласу моления нашего, утеши нас в скорбех сущих, яко верная радости Ходатаица. Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа, Бога нашего, можешь, аще возхощешы, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: "Слыши Дщи и вижд, и приклони ухо Твое" яко услышала еси страждущаго слепца Василия, оставленного всеми и даровала ему прозрение,  открывая источник Святой Воды, услышы и наше моление и избави от обстоящих бед и скорбей, болезни телесной и душевной, от всякого навета вражия, от клеветы человеческия. Буди нам Помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко под Твоим Матерним покровом всегда пребудем сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу, Спасителю нашему. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.


Marzec


Nabożeństwa

Niedziela:
9:30 Boska Liturgia
Panichidy odprawiane są o godz. 9:00
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Boskiej Liturgii odprawiany jest molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

Środa:
17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej.
W drugą środę miesiąca - Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła.
W trzecią środę miesiąca - Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim.
W każdą ostatnią środę miesiąca - Akatyst za zmarłych.

Sobota:
17:00 Całonocne Czuwanie

Święta z grona Dwunastu Wielkich Świąt:
W przeddzień święta:
17.00 Całonocne Czuwanie
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia

Święta z grona Dużych Świąt:
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia

Wielki Post


 

22 (środa) 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

24 (piątek) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
    17:00
Krestnaja Pieśń

25 (sobota) 9:00
Boska Liturgia oraz panichida. Modlitwa za zmarłych
    17:00
Całonocne Czuwanie

26 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia oraz III Pasja. IV Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Św. Jana Klimaka. Świętych: Nicefora, Sawina, Afrykana, Publiusza, Terencjusza, Krystyny, Aleksandra, Anina

 
 
 

29 (środa) 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
    17:00
Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety

31 (piątek) 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
    17:00
Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

 

Kwiecień


 

1 (sobota) 9:00 Boska Liturgia.
    17:00
Całonocne Czuwanie

2 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia, molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej oraz IV Pasja. V Niedziela Wielkiego Postu. Św. Marii Egipcjanki. Świętych: Jana, Sergiusza, Patryka, Fotinii (Swietłany), Wiktora (Fotina), Ozjasza, Aleksandry, Klaudii, Eupraksji, Matrony, Julianii, Eufimii, Teodozji

 
 
 

5 (środa) 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
    17:00
Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

6 (czwartek) 17:00 Całonocne Czuwanie

7 (piątek) 9:00 Boska Liturgia. Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy

 
 
 

8 (sobota) 9:00 Boska Liturgia. Wskrzeszenie Łazarza
    17:00
Całonocne Czuwanie

9 (niedziela) 9:30
Niedziela Palmowa. Wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Świętych: Matrony, Jana, Manuela, Teodozjusza

 
 
 

WIELKI TYDZIEŃ


 

10 (Wielki Poniedziałek) 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

11 (Wielki Wtorek) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

12 (Wielka Środa) 8:00
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów oraz Sakrament Chorych

13 (Wielki Czwartek) 8:00
Boska Liturgia Św. Bazylego Wielkiego
    16:00
Jutrznia z czytaniem 12 fragmentów ewangelicznych

14 (Wielki Piątek)
16:00
Wieczernia z wyniesieniem płaszczenicy oraz jutrznia z rytem pogrzebu

15 (Wielka Sobota) 6:00
Boska Liturgia.

W dniu dzisiejszym cerkiew będzie otwarta od godz. 13:00.

POŚWIĘCENIE POKARMÓW:

15:00 Dąbrówki i Sochonie
15:30
Studzianki i Wólka Przedmieście
16:00
17:00 Wasilków

 

23:30 Nabożeństwo Północne

16 (NIEDZIELA) PASCHA. ZMARTWYCHWSTANIE PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
 0:00
Jutrznia oraz świąteczna Boska Liturgia
 13:00
Wielka Wieczernia

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego