Cerkiew Wasilkow

Idź do spisu treści

Menu główne


MODLITWA PRZED WASILKOWSKĄ IKONĄ MATKI BOŻEJ


 O, Najświętsza Władczyni, Bogurodzico, Błogosławiona Matko Chrystusa Boga naszego, wszystkich strapionych Radości, chorych Nawiedzenie, bezsilnych Obrończyni i Orędowniczko, wdów i sierot Opiekunko, matek troskliwych pełna nadziei Pocieszycielko, słabych dzieci Ostojo i wszystkich niemających pomocy zawsze gotowa Pomocniczko. O, z wszech miar miłosierna! Tobie została dana łaska Najwyższego, by wspomagać i wybawiać od smutków i cierpień. Ty przecież sama zniosłaś straszne smutki i cierpienia, spoglądając na dobrowolną mękę umiłowanego Syna Twego. Kiedy to ukrzyżowanie Jego widziałaś, Twoje serce przeszedł miecz, tak jak prorokował Symeon. Przeto, Matko miłująca ludzi, zważ na głosy błagań naszych, pociesz nas pogrążonych w smutku, jako wierna Orędowniczka radości. Stojąc u Tronu Najświętszej Trójcy, po prawicy Syna Twego, Chrystusa Boga naszego, możesz - jeśli zechcesz - wyprosić wszystko, co dla nas pożyteczne. Zatem z wiarą od serca i miłością z duszy przypadamy do Ciebie, jako Królowej i Władczyni, i ośmielamy się wołać do Ciebie, słowa psalmu: "Usłysz, Córko i ujrzyj, i nakłoń ucho Twoje", tak jak usłyszałaś cierpiącego ślepca Bazylego, pozostawionego przez wszystkich, i darowałaś mu widzenie, tocząc źródło Świętej Wody. Usłysz naszą modlitwę i wybaw nas od otaczających nas smutków i utrapień, chorób cielesnych i duchowych, od wszelkich napaści wrogów i od oszczerstw ludzi. Bądź dla nas nierozłączną Pomocniczką we wszystkich dniach naszego życie, abyśmy przebywając pod Twoją Macierzyńską opieką, zawsze byli chronieni Twą pomocą oraz modlitwą do Twego Syna i Boga, Zbawiciela naszego. Jemu to przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, z niemającym początku Jego Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Молитвы перед Васильковской иконой Божией Матери


Пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покров и заступление, вдов и сирот покровительнице, матерей печальных всенадежная Утешительница, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помощнице. Тебе, о Всемилостивая, Дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорбей и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание возлюбленнаго Сына Твоего и Того на Кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предроченное "сердце Твое пройде". Темже убо Мати человеколюбивая, возьми гласу моления нашего, утеши нас в скорбех сущих, яко верная радости Ходатаица. Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа, Бога нашего, можешь, аще возхощешы, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: "Слыши Дщи и вижд, и приклони ухо Твое" яко услышала еси страждущаго слепца Василия, оставленного всеми и даровала ему прозрение,  открывая источник Святой Воды, услышы и наше моление и избави от обстоящих бед и скорбей, болезни телесной и душевной, от всякого навета вражия, от клеветы человеческия. Буди нам Помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко под Твоим Матерним покровом всегда пребудем сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу, Спасителю нашему. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.


Listopad


Nabożeństwa

Niedziela:
9:30 Boska Liturgia
Panichidy odprawiane są o godz. 9:00
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Boskiej Liturgii odprawiany jest molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

Środa:
17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej.
W drugą środę miesiąca - Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła.
W trzecią środę miesiąca - Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim.
W każdą ostatnią środę miesiąca - Akatyst za zmarłych.

Sobota:
17:00 Całonocne Czuwanie

Święta z grona Dwunastu Wielkich Świąt:
W przeddzień święta:
17.00 Całonocne Czuwanie
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia

Święta z grona Dużych Świąt:
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia

21 (wtorek) 9:00 Boska Liturgia. Sobór Arcystratega Michała i Wszystkich św. Mocy Niebios. Archaniołów: Gabriela, Rafaela, Uriela, Selafiila, Jehudiela, Baradiela, Jeremiela

 
 
 

22 (środa) 17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim

25 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

26 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych: Jana, Antonina, Nicefora, Germana, Manefy

 
 
 

28 (wtorek) Początek postu przed świętem Narodzenia Chrystusa

 

Grudzień


 

2 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

3 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia oraz molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej. Świętych: Grzegorza, Prokla, Eustachego, Wespezjusza,Anatola, Nirsa, Józefa, Jana, Saweriusza, Izakjusza, Hipacego
    17:00
Całonocne Czuwanie

 
 
 

4 (poniedziałek) 9:00 Boska Liturgia. Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni

 
 
 

6 (środa) 17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

9 (sobota)
17:00 Całonocne Czuwanie

10 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych: Jakuba, Paladiusza, Romana

 
 
 

13 (środa) 17:00 Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła

16 (sobota)
9:00
Boska Liturgia.
    17:00 Całonocne Czuwanie

17 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych: wielkiej męcz. Barbary, Julianny, Jana

 
 
 

19 (wtorek) 9:00 Boska Liturgia. Świętego Cudotwórcy Mikołaja

 
 
 

20 (środa) 17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim

23 (sobota)
17:00
Całonocne Czuwanie

24 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych Praojców. Świętych: Daniela, Nikona, Łukasza

 
 
 

27 (środa) 17:00 Akatyst w intencji zmarłych

30 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

31 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych Ojców, przed świętem Narodzenia Chrystusa. Świętych: Sebastiana, Modesta, Michała, Flora

 
 
 

2024


 

Styczeń


 

3 (środa) 17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

6 (sobota) 8:00 Boska Liturgia.
    16:00
Wieczernia

7 (niedziela) 0:00 Jutrznia i Boska Liturgia. Święto Narodzenia Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa
    13:00
Wielka Wieczernia

 
 
 

8 (poniedziałek) 9:00 Boska Liturgia. Sobór Najświętszej Bogurodzicy

 
 
 

9 (wtorek) 8:00 Boska Liturgia. Świętych: Apostoła i pierwszego męczennika arcydiakona Stefana, Teodora

 
 
 

10 (środa) 17:00 Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła

13 (sobota) 17:00
Całonocne Czuwanie

14 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia. Święto Obrzezania Pańskiego. Św. Bazylego Wielkiego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego